סימני מסחר וזכויות יוצרים

עודכן לאחרונה ביום 5 באפריל, 2017.

"בריינפופ", בעברית ובאנגלית, הינם סימני מסחר רשומים של בריינפופ ישראל בע"מ. הלוגו של "בריינפופ", הדמות של מובי, הדמות של טים ועוד דמויות נוספות הינם סימני מסחר רשומים של בריינפופ ישראל בע"מ.

כל התכנים המופיעים באתר ובאפליקציות של בריינפופ (כהגדרתם בתנאי השימוש של האתר) מוגנים בזכויות יוצרים ונמצאים בבעלותה של חברת בריינפופ ישראל בע"מ ו/או של נותני הרישיון, לפי העניין, בין אם סומן ככזה ובין אם לא סומן כמוגן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את התכנים ו/או כל חלק הימנם, ללא הסכמה מראש ובכתב של בריינפופ. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בתכנים ו/או בכל חלק הימנם.

© 2005-2017 בריינפופ ישראל בע"מ ו/או חברות קשורות. כל הזכויות שמורות.

למידע על סימני מסחר נוספים, זכויות היוצרים ורישיונות מצדדים שלישיים, אנא קראו את העמוד: https://www.brainpop.com/about/trademarks