תום ומובי - האתגר

משימות אינטראקטיביות מבוססות נושא,
הבוחנות כישורים קוגניטיביים וחשיבה מסדר גבוה

עוד בבריינפופ

    מיוחד למורים

      סביבות נוספות

        הכירו את הבריינפופים!