BrainPOP
בהחלט! האתר אינו מכיל, וגם לא יכיל, פרסומות או כל תוכן שיווקי אחר.‏
חלק גדול מהנושאים שאנו עוסקים בהם נלמדים גם בבית הספר:‏ מדעים, גאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות, אנגלית, מורשת, ועוד. כך נוצר חיבור בין בית הספר לבית. הילדים יכולים לחזור על החומר אחרי שעות ‏הלימודים, להכין שיעורי בית וללמוד למבחנים עם תום ומובי!‏

אבל לא רק זה! בבריינפופ תמצאו גם תוכני העשרה וידע כללי. ממה עשוי‏ שוקולד? מהן מניות? או מי היו‏ האצטקים?

האנימציה! והתפיסה הפדגוגית שמלווה אותה כמובן. האנימציה, נוסף על היכולות הפדגוגיות שלה להמחיש תופעות ותהליכים מורכבים, הופכת את ‏השיח עם הילדים לקל ופשוט, וכך הם מקבלים מענה גם לנושאים מורכבים ורגישים.
גם‏ המפץ הגדול, דנ"א, ואפילו‏ גיל ההתבגרות, מקבלים בבריינפופ הסבר פשוט ומדויק!‏
אנו מקפידים הקפדה יתרה על דיוק מדעי ועל ראייה פדגוגית. כל התכנים שלנו עוברים בדיקה ‏מדעית ופדגוגית קפדנית של אנשי חינוך ומומחים בתחומי הדעת השונים.‏
‏בריינפופ מאפשר זמן איכות משפחתי. שבו עם הילדים וגלו יחד איך פועל‏ עכבר מחשב, מה זה‏ החור השחור, או איך פועלת‏ המערכת החיסונית.‏ בריינפופ מתאים לכולם.‏
יהיו עוד! תכנים חדשים במגוון נושאים מתווספים לאתר באופן קבוע, כך שהאתר הוא דינמי, ‏ותמיד יש מה לעשות ובמה לצפות. וחוץ מזה, על 850 החידונים המצורפים לכל סרטון כבר ‏עניתם?