BrainPOP
ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, נרצח לפני 21 שנה בגלל דרכו המדינית. ביום המוקדש לזכרו אנחנו מציינים את דרכו כמנהיג ואת הצורך בהגנה על הדמוקרטיה בישראל.
יצחק רבין - מערך שיעור יצחק רבין - מערך שיעור