BrainPOP
נפלאות לוח השנה - פעילות בכיתה

מערכת החינוך שלנו פועלת כיום על פי שני לוחות שנה, העברי והלועזי. הפער בין הלוחות יוצר לפעמים מצבים מוזרים ולא נוחים. שנת הלימודים מתחילה אמנם על פי הלוח הלועזי, ב-1 בספטמבר, אך נקבעת סביב המועדים בלוח העברי ואף נקראת על שמו (תש"ע). יש המציעים לבסס את שנת הלימודים כולה על הלוח העברי. בכל מקרה, המצב המיוחד מחייב היכרות של שני הלוחות גם יחד.

לוח השנה החדש של בריינפופ יכול לשמש לכיתה בסיס לדיון בהבדלים שבין הלוחות, ומקור להיכרות מעמיקה איתם.

נבקש מהתלמידים לענות על השאלות הבאות:
מי יודע מהו התאריך העברי שבו נולד? מי חוגג את יום הולדתו על פי התאריך העברי?

כדי להכיר טוב יותר את הקשר שבין שני הלוחות, נבקש מהתלמידים לבדוק בלוח באיזה תאריך עברי חל השנה יום ההולדת שלהם, בהנחה שהם חוגגים בתאריך הלועזי, או באיזה תאריך לועזי חל השנה יום ההולדת שלהם, אם הם חוגגים בתאריך העברי. כהכנה לשיעור אפשר לבקש מהם להכין מראש את שני התאריכים.

לוח השנה החדש של בריינפופ מציין חגים, ימים בינלאומיים ואירועים היסטוריים במועדם. נבקש מהתלמידים לחפש אירוע היסטורי או מועד מיוחד שחל ביום הולדתם, בשבוע או בחודש של יום הולדתם. במקרים מסוימים הם ישמחו לגלות שיום ההולדת שלהם הוא גם יום הולדתה של אישיות מפורסמת. נבקש מהם להכין הרצאה קצרה של שלוש-חמש דקות על האישיות, על האירוע ההיסטורי או על היום הבינלאומי שחל ביום הולדתם.

את העיסוק בלוח השנה אפשר לחתום בדיון קצר בשאלות הבאות: מדוע אנחנו נסמכים כל כך על לוח השנה הלועזי? האם כדאי בעתיד לעבור למצב שבו ננהל את חיינו על פי הלוח העברי בלבד?
בכיתות הנמוכות יותר נבקש מהתלמידים להכין ברכת יום הולדת לאישיות ההיסטורית שחוגגת איתם באותו יום, או באותו שבוע או באותו חודש. אפשר גם להכין כרזה המציינת אירוע היסטורי חשוב התואם את תאריך יום ההולדת.

פעילות מהנה ושימוש מועיל בלוח השנה שלנו!

ברייפופ - דף הבית
ברייפופ - לכל הגיליונות
ברייפופ - שלח לחבר
ברייפופ - הדפס