BrainPOP
פעילות בכיתה - שמן ומים

כולנו יודעים ששמן צף על פני המים, וששמן ומים לא מתערבבים.
בואו נראה איך אפשר להשתמש בתכונות האלה למשחקים ולשימושים שונים:

קחו נייר עטיפה לכריכים (לא מפית נייר), כזה שבמרכולים פורסים עליו נקניק או גבינה, וטפטפו עליו שתיים-שלוש טיפות מים.מה קורה למים ? מדוע הטיפות מתכדרות?

בואו נכין נייר כזה:
קחו שני דפי נייר: על האחד טפטפו כמה טיפות מים.

על האחר טפטפו כמה טיפות שמן, ומרחו באופן אחיד על כל הדף.

חכו מספר דקות עד שהדף יתייבש.

כעת טפטפו מספר טיפות מים על הדף שמרחתם בשמן.

האם המים מתנהגים כפי שהם התנהגו על הדף הראשון או כפי שהתנהגו על נייר העטיפה?
מדוע אם כן הטיפות מתכדרות ?

זוכרים שאמרנו בהתחלה שמים ושמן אינם "חברים טובים"? בדרך כלל המים הם הרוב, וטיפות השמן מתפרסות עליהם (כמו במרק טעים).

כאשר השמן הוא הרוב, המים מתכדרים. כדור הוא הצורה הגאומטרית שבה שטח הפנים הוא הקטן ביותר, וכך המים "ייפגשו" הכי מעט עם השמן.

כעת חשבו: איפה עוד אפשר לראות שמים ושמן לא "חברים טובים"? מדוע אין אנו מתקלחים במים בלבד אלא משתמשים גם בסבון?

חנוכה שמח!


ברייפופ - דף הבית
ברייפופ - לכל הגיליונות
ברייפופ - שלח לחבר
ברייפופ - הדפס