BrainPOP
לומדים אנגלית עם בריינפופ!
בריינפופ מציעה לכם לימוד אנגלית בשני אופנים:

סרטוני בריינפופ באנגלית -
לחט"ב ודוברי אנגלית

בקטגוריה זו תוכלו למצוא סרטוני בריינפופ באנגלית, העוסקים במאפייני השפה האנגלית. השימוש בסרטונים מיועד לדוברי אנגלית ולתלמידי חט"ב ומעלה.
שימו לב, הגישה לקטגוריה זו היא במסגרת מינוי לאתר בריינפופ.
לסרטי בריינפופ באנגלית

בריינפופ ESL


מוצר מבית בריינפופ ללימוד ולהוראת השפה האנגלית. בריינפופ ESL הוא סביבת למידה אינטראקטיבית המבטיחה מענה ללומדי אנגלית, כבר מהשלבים הראשונים של לימוד השפה בקריאה, בכתיבה, בשמיעה ובדיבור, ואינה דורשת כל ידע מוקדם.
שימו לב, בריינפופ ESL הוא אתר נפרד מאתר בריינפופ וניתן לרכוש לו מינוי נפרד או לשלב את המינוי עם אתר בריינפופ המוכר לכם
ESL לבריינפופ
רוצים לדעת עוד על בריינפופ ESL?
ESL רוצים לדעת עוד על בריינפופ