BrainPOP

שבועות

הצטרפו לתום ומובי בסרטון בריינפופ זה, ולמדו על שבועות. כמה זמן אורכת ספירת העומר, ומה מייצג חג מתן תורה? תגלו איך נקראים הפירות הראשונים שמבשילים, ומהם שבעת המינים. תלמדו מה אפשר להפיק מגפן, מתאנה ומרימון, ומהי אלומת השעורה הראשונה של הקציר...

מעוניינים לצפות בסרטון שבועות?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים