BrainPOP

מקורות אנרגיה

אנחנו לא יכולים להניע את המכוניות שלנו ברגליים, אז איך בכל זאת המכוניות מצליחות לנוע? בזכות האנרגיה! בסרטון זה של בריינפופ יציגו לפניכם תום ומובי את מקורות האנרגיה ואת השיטות הבסיסיות להפקת אנרגיה. תלמדו מנין באה האנרגיה, ותגלו כיצד המים והרוח יכולים ליצור אנרגיה מכנית. תגלו גם כיצד דלק ממאובנים יוצר אנרגיה, ואת הבעיות העלולות להיגרם אם נשתמש בדלק זה יתר על המידה.

מעוניינים לצפות בסרטון מקורות אנרגיה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים