BrainPOP

הנושא: תוכנית החלל אפולו - ה'-ו'

תחום הדעת: טכנולוגיה

סרטונים: תוכנית החלל אפולו, טיסה לחלל

נושא השיעור טיסה לחלל ונחיתה על הירח.
רצף מתוך תוכנית הלימודים מדעי כדור הארץ והיקום - מערכת השמש והיקום: אמצעים המשמשים לחקר החלל. מבנה מערכת השמש ומקומה ביקום.
מדעי כדור הארץ והיקום - מערכת השמש והיקום:
עולם מעשה ידי אדם: טכנולוגיה, סביבה (תעשייה) וחברה: השפעת המדע והטכנולוגיה על החברה, וציוני דרך של התפתחות טכנולוגית במהלך ההיסטוריה והשפעתה על החברה ועל התרבות.
שכבות גיל ה'-ו'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה השיעור היום עוסק בטיסות לחלל ובתוכנית אפולו.
באמצעות הנושא המרתק את התלמידים, נוכל לעסוק בסוגיות מדעיות העומדות על סדר היום: פיתוח לצרכים צבאיים ולצורכי שלום, תכונות חומרים ושימושם.
מטרות תוכן • הכרת תוכנית החלל ומטרותיה.
• הכרת פרויקט אפולו והישגיו המדעיים.
• הבנת הקשר בין פיתוח חומרים בחקר החלל, לבין שימוש בחומרים לצורכי שלום.
מושגים חלל, טיסות לחלל, אפולו 11, תכונות חומרים, טכנולוגיית חלל.
מיומנויות חשיבה: פתרון בעיות, העלאת אפשרויות.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע.
רצף השיעור 1. דמיון מודרך, שאלות צפייה וצפייה בסרטון טיסה לחלל.
2. היכרות עם תוכנית החלל אפולו. צפייה בסרטון תוכנית החלל אפולו.
3. דף עבודה: טכנולוגיית החלל לשירות ספורטאים נכים.
4. סיכום: משחק טריוויה בחן את עצמך.
חומרים נוספים דף עבודה.
תוצרי למידה דף עבודה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נשאל את התלמידים:
דמיינו עולם שבו הטיול השנתי יהיה טיסה סביב כדור הארץ. הייתכן? האם זה אפשרי? מה לדעתכם יהיו האתגרים כדי להגיע למצב זה?
נקרין את הסרטון טיסה לחלל.
נבקש מהתלמידים לתאר את האתגרים המדעיים המתוארים בסרטון בעת טיסה לחלל: התגברות על כוח המשיכה, שימוש בכמות אנרגיה גדולה מאוד, משקל רב של דלק.
10 דק'
גוף השיעור תוכנית חלל שאפתנית של ארצות הברית שהוצאה לפועל על ידי נאס"א במהלך שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, ובמהלכה הונחת האדם הראשון על הירח.
נכיר את תוכנית החלל אפולו בצפייה בסרטון תכנית החלל אפולו.
שאלות לצפייה: מה היו מטרות התוכנית?
מדעו יצאה התוכנית לפועל?
מהו המרוץ לחלל?
מהי התרומה של תוכנית החלל אפולו לאנושות?
נבדוק את התשובות עם התלמידים.
לאחר מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית וברית המועצות פתחו ב"מלחמה הקרה", שבה היה תפקיד חשוב להיבטים של ריגול ותעמולה.
טכנולוגיית הלוויינים וחקר החלל גויסו לצורכי "המלחמה הקרה". נוסף על ההיבטים הצבאיים של מרוץ החימוש, חקר החלל תרם רבות למטרות שלום.
בפעילות הבאה נעסוק בפיתוח טכנולוגי לצורכי שלום.
נחלק לתלמידים דף עבודה בנושא טכנולוגיית חלל. נענה על השאלות, ונבדוק את התשובות בכיתה.
נסכם: חומרים מורכבים בעלי תכונות מיוחדות שפותחו לציפוי החלליות, ונועדו לעמוד בחום גבוה, משמשים בתעשייה של הפקת מתכות. כך פותח למשל גם הטפלון, המשמש לציפוי של סירים ומחבתות. מתברר כי חקר החלל יכול לשפר את איכות חייהם של אזרחים רבים.
30 דק'
סיכום נכין כרטיסיות משחק מבחן את עצמך של הסרטונים "טיסה לחלל" ו"תוכנית החלל אפולו". נשחק עם התלמידים בטריוויה בקבוצות.
נחלק את התלמידים לקבוצות של ארבעה תלמידים בקבוצה. תלמיד אחד מקבל את כל הקלפים ושואל את השאלות. תלמיד שיודע את התשובה מקבל את הקלף. אם תלמיד לא יודע את התשובה, השאלה עוברת לתלמיד הבא.
10 דק'
המשגה חלל, טיסות לחלל, אפולו 11, תכונות חומרים.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה פרטנית: דף עבודה.
העשרה צפייה בסרט "אפולו 13". שאלות צפייה לסרט:
1. מה הבעיה שבה נתקלו חברי צוות "אפולו 13" בחלל?
2. באיזו דרך נמצא הפתרון לבעיה? מה היתרון בדרך זו?
3. מדוע לדעתכם חשוב ללמוד את הסיפור על "אפולו 13"?
סיכום ורפלקציה בשיעור היום למדתם על טיסות לירח. האם יש לכם שאלות נוספות המסקרנות אתכם בנושא זה?

משאבים נוספים
דף עבודה Download