BrainPOP

הנושא: טלסקופ- מכשירים ופטנטים - ו'

תחום הדעת: טכנולוגיה

סרטונים: טלסקופים

נושא השיעור טלסקופ.
רצף מתוך תוכנית הלימודים מדעי כדור הארץ והיקום: אמצעים טכנולוגיים לחקר החלל.
שכבות גיל ו'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה בשיעור זה התלמידים ילמדו מהו טלסקופ, כיצד הוא פועל, ומה חשיבותו ותרומתו להתפתחות האסטרונומיה.
מטרות תוכן • הכרת הטלסקופ כאמצעי המשמש לחקר החלל.
• הסברת השימוש בטלסקופ.
מושגים טלסקופ מחזיר אור, טלסקופ שובר אור, מראות קעורות, עדשות.
מיומנויות חשיבה: העלאת אפשרויות.
אוריינות: עיבוד מידע.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. פתיחה: גירוי הסקרנות באמצעות הקרנת סרטון המציג תקריב של הירח בטלסקופ. התלמידים ישערו מה הם רואים.
2. עבודה בקבוצות: דף עבודה גלילאו והטלסקופ.
3. צפייה בסרטון הטלסקופ.
4. עבודה פרטנית: דף עבודה מבנה הטלסקופ.
5. סיכום: דגש על חשיבות הטלסקופ כאמצעי המשמש לחקר החלל.
חומרים נוספים דף עבודה: גלילאו והטלסקופ.
דף עבודה: מבנה הטלסקופ.
מבנה הטלסקופ - תשובות.
גלילאו והטלסקופ - תשובות.
היענות לשונות פנייה לערוצי למידה שונים באמצעות שימוש בסרטונים, בדפי עבודה ובדיון בעל פה.
תוצרי למידה דף עבודה: גלילאו והטלסקופ.
דף עבודה: מבנה הטלסקופ.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה לפני תחילת השיעור חפשו באינטרנט סרטון המציג את הירח בטלסקופ. אפשר להשתמש במילים "ירח - סרט של פני הירח בטלסקופ" כדי לאתר סרטונים שצולמו במצפה כוכבים (לדוגמה מצפה הכוכבים ברקת במכבים).
נקרין את הסרטון לתלמידים, ונבקש מהתלמידים לשער מה הם רואים (דלגו על כותרות או על טקסטים המופיעים בסרטון אשר מגלים במה מדובר).
במידת הצורך אפשר לעזור לתלמידים באמצעות שאלות מנחות, עד שיגיעו למסקנה שהם צופים בצילום תקריב של הירח. נשאל את התלמידים כיצד אפשר לראות את הירח מקרוב כל כך.
התשובה כמובן היא בטלסקופ.
5 דק'
גוף השיעור 1. נשאל את התלמידים מה עושה הטלסקופ.
תשובה: מגדיל עצמים ובכך מאפשר לנו לראות עצמים רחוקים כאילו הם קרובים.
נשאל את התלמידים איזו חשיבות יש לדעתם ליכולת לראות עצמים רחוקים כאילו הם קרובים?
נאפשר לתלמידים להציע תשובות, אך בשלב זה לא נאמר להם את התשובה הנכונה.
2. עבודה בקבוצות: נחלק לתלמידים את הקטע "גלילאו והטלסקופ", ונבקש מהם לענות על השאלות בסוף הקטע. לאחר מכן נענה על השאלות בפורום הכיתתי.
3. נצפה בסרטון הטלסקופ.
4. עבודה פרטנית: נחלק לתלמידים את דף העבודה מבנה הטלסקופ (מומלץ לאפשר לתלמידים לצפות שוב בסרטון תוך כדי מילוי דף העבודה). לאחר העבודה העצמאית נבדוק את התשובות במסגרת הכיתתית.
5. נשאל את התלמידים אילו שימושים נוספים, מעבר לחקר החלל, אפשר לעשות בטלסקופ.
תשובות אפשריות: צפייה בציפורים, שימושים צבאיים וכו'.
35 דק'
סיכום הטלסקופ הוא מכשיר המגדיל עצמים, ובכך מאפשר לנו לראות עצמים רחוקים כאילו הם קרובים. קיימים סוגים שונים של טלסקופ, כגון טלסקופ מחזיר אור המשתמש בשתי עדשות ללכידת התמונה, הגדלתה והקרנתה אל רשתית העין. טלסקופ שובר אור עושה שימוש במערכת של מראות קעורות כדי לקלוט אור, למקד אותו ולהחזיר אותו אל העין. לפני כ-400 שנה עשה גלילאו גלילי שימוש בטלסקופ כדי להפריך תאוריות שגויות על מבנה השמים שהיו בתקופתו, וכדי להוכיח את קיומן של תגליות חשובות. מאז ועד היום לטלסקופ תפקיד מרכזי בתחום חקר החלל.
אם יש זמן, אפשר להקרין שוב את צילום הווידאו של הירח או צילומי חלל אחרים שנעשו בטלסקופ.
10 דק'
המשגה טלסקופ מחזיר אור: מכשיר המשתמש בשתי עדשות ללכידת התמונה, הגדלתה והקרנתה אל רשתית העין.
טלסקופ שובר אור: מכשיר העושה שימוש במערכת של מראות קעורות כדי לקלוט אור, למקד אותו ולהחזיר אותו אל העין.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה פרטנית: דף העבודה מבנה הטלסקופ.
עבודה בקבוצות: דף עבודה גלילאו והטלסקופ.
העשרה כפעילות העשרה יתנסו התלמידים בחקירת עצמים באמצעות זכוכית מגדלת.
- נחלק לתלמידים זכוכיות מגדילות בקטרים שונים. נבקש מכל אחד מהתלמידים להתבונן ללא זכוכית המגדלת בפריט קטן (חוד של עפרון, אבן מהחצר, גרגירי חול, עלה או פרח או אפילו כף היד), ולכתוב במחברת כל שאפשר ללמוד על אותו פריט מההתבוננות.
- כעת נבקש מהתלמידים לצפות שוב בפריט, הפעם בזכוכית המגדלת, ולכתוב במחברתם מה הם רואים. נשאל את התלמידים מה ההבדל בין הצפייה הראשונה לשנייה. אילו פרטים נוספים הם גילו על הפריט בצפייה בזכוכית המגדלת? האם יש פרטים שהצליחו לראות ללא מכשיר העזר, שאותם לא היה אפשר לראות בזכוכית המגדלת? אפשר לערוך השוואה בין זכוכיות מגדלת בקטרים שונים.
- נבקש מהתלמידים להתבונן שוב בפריטים, הפעם מבעד לשתי עדשות. נשאל אותם מה ההבדל בין התבוננות בעדשה אחת לבין התבוננות בשתי עדשות. האם מיקום העדשות מעל הפריטים משפיע על האופן שבו אנו רואים אותם? מה הקשר בין זכוכית המגדלת לטלסקופ?
תשובה: העדשות הנמצאות בטלסקופ מחזיר אור הן זכוכיות מגדילות. אפשר אף להכין טלסקופ בעצמנו באמצעות שימוש בעדשה גדולה, בעדשה קטנה ובבקבוק מים, או בכלי אחר שיכול לשמש כבסיס הטלסקופ.
שיעורי בית התלמידים יענו על השאלות בבחן את עצמך של הסרטון.

משאבים נוספים
דף עבודה גלילאו והטלסקופ Download
דף תשובות גלילאו והטלסקופ Download
דף עבודה מבנה הטלסקופ Download
דף תשובות מבנה הטלסקופ Download

הנושא: טלסקופ - ח'

תחום הדעת: טכנולוגיה

סרטונים: טלסקופים

רצף מתוך תוכנית הלימודים נושא מרכזי: כוחות ואינטראקציה.
נושא משנה: כוחות ופעולתם על גופים.
רעיונות והדגשים: כוחות המתוארים בפעולה הדדית (אינטראקציה) בין גופים.
ציוני דרך בכיתה ח': כוחות כגורמי שינוי - שינוי צורת הגוף:
− שינוי כיוון תנועת הגוף.
− שינוי גודלה של מהירות הגוף (תאוצה או תאוטה).
כוחות המתארים פעולה הדדית (אינטראקציה) בין גופים.
שכבות גיל ח'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ- 50 דקות
רציונל למורה טלסקופ הוא מכשיר לצפייה בעצמים רחוקים. בצורתו הפשוטה ביותר הטלסקופ הוא צינור שבכל אחד מקצותיו עדשה מרכזת. טלסקופים משמשים בעיקר לצפייה בעצמים רחוקים בחלל, כגון כוכבי לכת, כוכבים, גלקסיות וערפיליות. טלסקופים גדולים ממוקמים במבנה מיוחד משלהם, הנקרא מצפה כוכבים. טלסקופים משמשים גם לצפייה בציפורים וכן לשימושים צבאיים.
שיעור זה יכול לשמש מבוא לשיעורים בנושא כוחות ואינטראקציה.
השיעור עוסק בעיקר בתרומתה של הטכנולוגיה למחקר המדעי.
את שיעור זה אפשר לקשר לנושאים הנוגעים לכוחות משיכה בין כוכבים.
מטרות תוכן • ציון הטלסקופ כאמצעי המשמש לחקר החלל והסבר למה הוא משמש.
• הכרה בתרומה של מכשיר הטלסקופ להתפתחות המדע.
מושגים טלסקופ מחזיר אור, טלסקופ שובר אור, מראות קעורות, עדשות, גלילאו גלילי.
מיומנויות חשיבה: העלאת אפשרויות.
אוריינות: עיבוד מידע.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. פתיחה: צפייה ודיון - תמונות טלסקופיות.
2. צפייה בסרטון "הטלסקופ".
3. עבודה פרטנית: דף עבודה "מבנה הטלסקופ".
4. עבודה קבוצתית: חקר מבנה הטלסקופ.
5. סיכום: דגש על חשיבות הטלסקופ כאמצעי המשמש לחקר החלל.
חומרים נוספים דף עבודה: "מבנה הטלסקופ".
דף עבודה: "כיצד בונים טלסקופ".
היענות לשונות פנייה לערוצי למידה שונים על ידי שימוש בסרטונים, בדפי עבודה ובדיון בעל פה, למידה בקבוצות.
תוצרי למידה בניית דגם של טלסקופ.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה לפני תחילת השיעור חפשו תמונות וסרטונים אשר צולמו מבעד לעדשת הטלסקופ.
הקרינו את התמונות ואת הסרטונים בפני התלמידים, ובקשו מהתלמידים לשער מה הם רואים.
לאחר שהתלמידים הבינו שהם צופים בתמונות שצולמו מבעד לטלסקופ, נשאל את התלמידים כיצד לדעתם בנוי הטלסקופ.
5 דק'
גוף השיעור 1. נצפה בסרטון הטלסקופ.
2. התלמידים יענו על שאלות בחן את עצמך של הסרטון.
3. עבודה פרטנית: נחלק לתלמידים את דף העבודה "מבנה הטלסקופ". לאחר העבודה העצמאית נבדוק את התשובות במסגרת הכיתתית.
4. נשאל את התלמידים אילו שימושים נוספים אפשר לעשות בטלסקופ, מעבר לחקר החלל.
תשובות אפשריות: צפייה בציפורים, שימושים צבאיים וכו'.
נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תקבל חומרים והסבר על בניית טלסקופ. נבקש מהתלמידים לבנות טלסקופ.
נבקש מהתלמידים לענות על השאלות בדף ההוראות.
35 דק'
סיכום כל קבוצה תציג את הטלסקופ שבנתה, ונציג מכל קבוצה יענה על השאלות בפני כל הכיתה.
נסכם: הטלסקופ הוא מכשיר אופטי המגדיל עצמים רחוקים. באמצעות הטלסקופ גילו המדעים עובדות מרעישות על החלל. גלילאו גלילי היה הראשון שהשתמש בטלסקופ כדי לצפות בשמים באופן מסודר ושיטתי. הכוכב הראשון שעליו בחר לתצפת היה הכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ - הירח. גלילאו ניסה למפות את הירח, ועל פי צורתו ללמוד על הרכבו.
10 דק'
המשגה צפייה בסרטון, דף עבודה.
יישום בניית טלסקופ.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה פרטנית: דף העבודה "מבנה הטלסקופ".
עבודה בקבוצות: בניית טלסקופ.
העשרה הטלסקופים בכדור הארץ מוגבלים בגלל סיבה אחת פשוטה: האטמוספרה. האטמוספרה היא שכבת הגזים שעוטפת את כדור הארץ. אור שמגיע מן החלל פוגע באטמוספרה, נשבר, מוחזר או נבלע בה, וכך פעמים רבות התמונות מן החלל מגיעות לטלסקופים על כדור הארץ אחרי שהתעוותו בדרך.
טלסקופ החלל האבל ממוקם בחלל, ובשל כך הוא מצליח לצפות בכוכבים ללא ההפרעות הנובעות מהאטמוספרה.
בשל כך האבל סיפק ומספק לנו כמה מהתמונות האיכותיות ביותר של החלל והכוכבים, ובכך מסייע מאוד בקידום המדע.
סיכום ורפלקציה בשיעור זה למדתם על השפעת הטכנולוגיה על גילויים מדעיים.
האם אתם מכירים עוד גילויים מדעיים אשר התגלו בזכות התפתחות טכנולוגית של מכשירים?

משאבים נוספים
גלילאו והטלסקופ Download
חקר בניית טלסקופ Download