BrainPOP

חלוצים

החלוצים עלו ארצה בתקופה בה ארץ ישראל נראתה אחרת לגמרי מכפי שאנו מכירים אותה כיום... הצטרפו לתום ומובי ותלמדו על פועלם של החלוצים, שהגיעו למקום זר ולא מעובד מתוך אמונה בבניין הארץ והתיישבות יהודית בה! החלוצים האמינו בערכים וברעיונות גדולים ורצו לשנות את גורל העם היהודי ולהיות עצמאיים במולדת. תלמדו על הקשיים עמם נאלצו החלוצים להתמודד עמם, כמו מחלת המלריה, ביצות ומזג אוויר חם ומתיש. תגלו מי הקים את הקיבוצים הראשונים ואיזה מעשה חלוצי עשה דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל.

מעוניינים לצפות בסרטון חלוצים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים