BrainPOP

חלוצים

החלוצים עלו ארצה בתקופה שבה נראתה ארץ ישראל אחרת לגמרי מכפי שאנו מכירים אותה כיום. הצטרפו לתום ומובי ותגלו מדוע עלו החלוצים לארץ ישראל. תשמעו כיצד הם פעלו ליישב את הארץ, ואילו מושבות וקיבוצים הם הקימו. כמו כן תלמדו על הקשיים שעמם נאלצו החלוצים להתמודד. תכירו את המעשה החלוצי שעשה דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל. לבסוף, תגלו אם גם כיום קיימת חלוציות.

מעוניינים לצפות בסרטון חלוצים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים