BrainPOP

תשעה באב

הצטרפו לתום ומובי בעקבות אחד הימים הקדושים לעם היהודי, תשעה באב. תלמדו מה אנו מציינים ביום זה, ומה המשותף בין חורבן בית המקדש הראשון לשני. מה הקשר בין הכותל המערבי לבית המקדש הראשון, ובעקבות איזה מרד נחרב הבית השני? צפו בסרטון בריינפופ, ולמדו על סיפורו של יום חשוב זה.

מעוניינים לצפות בסרטון תשעה באב?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים