BrainPOP

תשעה באב

מדוע חרבו שני בתי המקדש? תום ומובי מספרים על אחד הימים הקדושים לעם היהודי, תשעה באב. תלמדו אילו אירועים מציינים ביום זה, ומה המשותף בין חורבן בית המקדש הראשון לשני. כמו כן תבינו מה הקשר בין הכותל המערבי לבית המקדש הראשון, ותכירו את המושג "שנאת חינם" ואת הקשר שלו לתשעה באב. לבסוף תשמעו מהם המנהגים האופייניים ליום זה.

מעוניינים לצפות בסרטון תשעה באב?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים