BrainPOP

נמלים

עקבתם פעם אחרי נמלים שנושאות מזון אל הקן? בסרטון זה תום ומובי מציגים את עולמן המורכב של הנמלים החרוצות. תכירו את מבנה גופן, ואת החומרים המיוחדים שהן מפרישות כדי לתקשר זו עם זו. תכירו את חלוקת התפקידים המיוחדת במושבות הנמלים. אז קחו זכוכית מגדלת, והתבוננו היטב בחרקים הקטנטנים שעל הקרקע!

מעוניינים לצפות בסרטון נמלים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים