BrainPOP

מפת מושגים

ידע הוא יותר מאוסף של עובדות. בסרטון הזה של בריינפופ, יראו לכם תום ומובי כיצד יכולות מפות מושגים לעזור לסדר את המידע שאספתם בנושא מסוים. תראו כיצד הכלי החזותי הזה מארגן ומציג מידע בנוגע לנושא בדרך ברורה וקלה לניווט. תלמדו איך לחבר בין מושגים הנמצאים באזורים שונים של המפה, תגלו קשרים חדשים בין המושגים השונים שיגבירו את הבנתכם בנושא ותחקרו את השימושים הרבים של מפות החשיבה בכתה ומחוצה לה - מסיכום שיעור, לימוד וסיעור מוחות ועד מציאת פתרון יצירתי לבעיות.

מעוניינים לצפות בסרטון מפת מושגים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים